PRESS Welcome to NORSK LASTBÆRER POOL

(in Norwegian)

Optimering av kvalitets- og leveringssikkerhet imot våre kunder!
Norsk Lastbærer Pool AS(NLP) har miljø, kvalitet, hygiene, effektivitet og leveringssikkerhet på dagsorden hver dag. Vi har vært i prosess med Andersen Support AS gjennom en lengre periode med bakgrunn i behov for å bytte ut vår første vaskemaskin for NLP 360 Plastkasser som NLP installerte i 2010. 

Kontakt Allan Andersen via telefon +47 979 91 851 eller via e-post allan@andersensupport.com


FURTHER INFO

www.nlpool.no/en/